Home » Kërkuesit të së vërtetës dhe pasuesit të epsheve

Kërkuesit të së vërtetës dhe pasuesit të epsheve

“Kërkuesit
vërtetës i mjafton një argument ndërsa pasuesit epsheve nuk i
mjaftojnë një mijë argumente, injoranti mëson ndërsa me pasuesit e
epsheve nuk kemi pune “.

Shejh Albani

Reklama