Home » Për të shmangur kritikën

Për të shmangur kritikën

Për shmangur kritikën, mos bëni asgjë, mos thoni asgjë, dhe mos jini asgjë.” – Elbert Hubbard

Reklama