Home » Besimi ka anen e brendeshme dhe te jashtme te tij

Besimi ka anen e brendeshme dhe te jashtme te tij

Besimi ka anen e brendeshme dhe te jashtme te tij; ana e jashtme e tij jane shprehjet e gjuhes dhe veprat e gjymtyreve, ndersa ana e brendshme e tij eshte pranimi i zemres, dorezimi i saj dhe dashuria. Nuk ben dobi ana e jashtme e tij nese e brendshmja nuk ekziston, sikurse nuk pranohet e brendshmja kur e jashtmja mungon. Iben Kajim Elxheuzije

Reklama