Home » Archives for Mars 2013

Muaj: Mars 2013

Çka eshte infuzioni ?

Çka është infuzioni ?

Infuzioni eshte aplikimi i lengjeve, i barnave dhe ushqimit nepermjet venave.

qka eshte infuzioni,cka eshte infuzioni,qfare eshte infuzioni,infuzioni kuptimi,infuzioni perkufizimi,çka eshte infuzioni,perkufizimi i infuzionit,definicioni i perkufizimit

Reklama

Çka janë dermatomet ?

Çka janë dermatomet ?

Dermatomi është një sipërfaqe e lëkurës nga e cila dërgohen ngacmimet në sistemin nervor qendror përmes rrënjëve të pasëm të një çifti të nervave spinal ose kranial
qka eshte dermatomi,qka jane dermatomet,cfare jane dermatomet,dermatomi shqip,cka quajme dermatom,cfare eshte nje dermatom,qka jane dermatomet spinale kraniale,funksioni i dermatomeve,roli i dermatomeve,cka ajne dermatomet cka eshte dermatomi

Sa nerva dalin nga palca kurrizore ?

Sa nerva dalin nga palca kurrizore ? 

Nga palca kurrizore dalin 31 çift i nervave spinal:

•8 nerva spinal cervikal.

•12 nerva spinal torakal.

•5 nerva spinal lumbar.

•5 nerva spinal sakral.

•1 nerva spinal kokcigeal.

sa nerva dalin nga palca kurrizore,sa eshte numri i nervave qe dalin nga palca kurrizore,sa nerva dalin nga medulla spinalis,sa nerva dalin nga medula spinalis,sa çifte nerva dalin nga medulla spinalis,medulla spinalis dhe nervat,numri i nervave,sa nerva torakal dalin nga palca kurrizore,sa nerva spinal dalin nga palca kurrizore spinal cervikal,torakal,lumbal,lumbar,sakral,kokcigeal

Prapakontrolli negativ

– Përfshinë shumicën e mekanizmave  kontrollues të homeostazës

– Ka për qëllim që të parandalojë ndryshimet e  mëdha në organizëm.

– E shuan ngacmimin fillestar ose e redukon intenzitetin e tij

– Funksionon sikur termostatet e pajisjeve të  amvisnisë

qka eshte prapakontrolli negativ,cka eshte Prapakontrolli negativ,cfare eshte Prapakontrolli negativ,qka quaj

Disbalansi i homeostazës

Disbalansi i homeostazës

Eshtë çrregullim i homeostazës ose
gjendjes se qëndrueshme të organizmit.

Shkaktohet si pasojë e suprimimit të
mekanizmave kthyes negative ashtu që
mbizotërojnë mekanizmat kthyes pozitive.

qka eshte disbalansi i homeostazes,homeostaza dhe disbalansi

Prapakontrolli pozitiv

Prapakontrolli pozitiv

–Shkakton rritjen e ngacmimit fillestar ashtu që  e përforcon variablën – e ripërtërinë atë.

–Shumë nga këta mekanizma nuk kanë për  qëllim ruajtjen e homeostazës. 

–Në organizmin e njeriut këto mekanizma  marrin pjesë në fazën e depolarizimit te  nervat dhe te muskujt, te koagulimi i gjakut  dhe gjatë lindjes së foshnjës

qka eshte prapakontrolli pozitiv,cka eshte prapakontrolli pozitiv,cfare eshte prapakontrolli pozitiv,qka eshte mekanizmi feedback pozitiv

Cilat janë komponentat e mekanizmave kontrollues të homeostazës ?

Cilat janë komponentat e mekanizmave kontrollues të homeostazës ?

Komponentat e mekanizmave kontrollues të homeostazës janë:

– Variabla – komponentë e cila mund të kontrollohet
 
– Senzori – monitoron ambientin dhe reagon në ngacmime
 
–Qendra kontrolluese – përcakton set pointin në të  cilin organizmi tenton të ruan një variabël
 
–Efektori – siguron mënyrën me të cilën organizmi do  të përgjigjet në ndikim të ngacmimit

Cilët janë faktorët të cilët duhet të mbahen në kufinjë normal në ambientin e brendshëm ?

Faktorët të cilët duhet të mbahen në kufinjë normal në ambientin e brendshëm janë:

•presioni parcial i O2 dhë CO2
•presioni osmotik
•koncentrimi i glukozës dhe materieve te tjera energjetike
•jonet e H, K, Na, Ca, Mg
•temperatura

Çka është ambienti i brendshëm dhe homeostaza ?

Eshtë ambienti i lëngët që rrethon secilën qelizë – lëngu jashëqelizor.

Claude Bernard – ambienti i brendshëm (milieu interieur) mbahet konstant përkundër ndryshimeve në ambientin e jashtëm.

Walter Canon – përdor termin homeostaza  për të përshkruar ruajtjen e gjendjes së qëndrueshme të ambientit të brendshëm.

qka eshte ambienti i brendshem cka eshte ambienti i brendshem,cka eshte homeostaza,qka eshte homeostaza,qfare eshte homeostaza,homeostaza shqip