Home » Çka është sexhade ?

Çka është sexhade ?

Çka është sexhade ?

Sexhade: (arab.) – Shtrojë ose tepih cilën bëhet sexhde gjatë namazit.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sexhade,sexhadja,sexhadet,segjadet
Reklama