Home » Archives for Gusht 2012

Muaj: Gusht 2012

Një vit Toke është një rrotullim i Tokës rreth ?

Një vit Toke është një rrotullim i Tokës rreth ?

Një vit Toke është një rrotullim i Tokës rreth boshtit të vet.

Reklama

Çka është adenoide ?

Çka është adenoide ?
Adenoide është hipertrofi e indit adenoid që është normalisht në nazofaring. Sin.Vegetationes adenoidea.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenoide,adenoid

 

Çka është adenohipofiza ?

Çka është adenohipofiza ?
Adenohipofiza është pjesa e përparme e hipofizës(për dallim nga neurohipofiza).
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala, adenohipofiza,adenohipofize,adenohipofizat

 

Çka është adenohiperstenia ?

Çka është adenohiperstenia ? 
Adenohiperstenia është funksion i shtuar i gjëndrave psh. i gjëndrave të stomakut (adenohyperstenia gastrica).

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenohiperstenia,adenohiperstenite,adenohipersteni

 

Çka është adenofibroma ?

Çka është adenofibroma ?
Adenofibroma është tumor i përbërë nga indi lidhor që përmban formacione gjëndrore.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenofibroma,adenofibrome,adenofibromat

 

Çka është adenokarcinoma ?

Çka është adenokarcinoma ?
Adenokarcinoma është karcinomë në të cilat qelizat bëhen si gjëndra;adenomë malinje.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,adenokarcinomat,adenokarcinome,adenocarcinoma