Home » Çka është Hatme ?

Çka është Hatme ?

Hatme: (arab.) – Leximi i tërë Kur’anit prej fillimit mba­rim.
 Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales,jane,kuptojme me fjalen,termi,paraqet,hatme,hatmet,hatmja
Reklama