Home » Archives for Korrik 2012

Muaj: Korrik 2012

PITRYASIS VERSICOLOR

Sinonim: Tinea versicolor. 
Përkufizimi: Pitryasis versicolor është sëmundje joinflamatore sipërfaqësore e lëkurës me karakter kronik recidivues.
 
Etiopatogjeneza: Sëmundjen e shkakton Pityriosporum (Talessezia) furfur që shfaqet në dy varianta: P.ovale dhe P.orbiculare.
 
Shfaqet te personat që kanë predispozitë (hiperhidrozë ose sebore), te rrobet që pengojnë djersitjen, te djersitjet me pengesa neurovegjetative, hipertireoidizmi, tuberkuloza ose te të sëmurët e imunokompromituar.
 
 Pasqyra klinike: Ndryshimet janë zakonisht në trup dhe gjymtyrët e sipërme por ka edhe në pjesët tjera të trupit, që shihen lehtë nën llambën e Wood-it.

Ato janë makula të vogla vezake ose të rrumbullakëta madhësish të ndryshme, që kanë ngjyrë kafe të qeltë.
 

Mund të jenë me ngjyrë të bardhë – Pityriasis versicolor alba, të verdhë – Pityriasis versicolor flava, të mbylltë – Pityriasis versicolor fusca.
 
Vatrat janë të pakufizuara, të ngritura pak mbi sipërfaqen e lëkurës, ndonjëherë me deskuamim të lehtë pitiriaziform.Mund të jenë të vetme ose të konfluojnë dhe të marrin formën e hartës gjeografike. Ndonjëherë përcillen me kruarje.

Diagnoza diferenciale: Vitiligo, Dermatitis dysseborrhoica, Leukodermia psoriaticum, Leukodermia lueticum, Pityriasis rosea, Erythrasma.
 

Mjekimi: 
Mjekimi i përgjithshëm: mbajtja e higjienës, rrobat gjegjëse të vishen, mënjanimi i faktorëve provokativë, antimikotik (te forma e diseminuar).

Mjekimi lokal: keratolitik, antimikotik 

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi, shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm, nenkuptimi, eshte,quajme, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi , semundja, trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia, diagnoza,diagnoza diferenciale, diagnoz,klinika, dermatologji,dermatologjia, mjekesi, mjekim, sherimi,te dhena,Tinea versicolor, PITRYASIS VERSICOLOR
 
Reklama

Mikoza e thonjve

Sinonimet: Tinea unguium, dermatophytia unguim.
 
Përkufizimi: Mikozat e thonjve janë ndryshime në thonj të shkaktuara nga myshqet, me ecuri kronike shpesh edhe me disa vite, hetohet më shpesh te gratë.
 
Etiopatogjeneza: Shkaktar të sëmundjes janë Trychophyton dhe Epidermophyton. Sëmundjen e favorizojnë edhe kushtet biologjike, dëmtimi i ndërtimit anatomik të thonit, qarkullimi i dobët i gjakut në gishta.
 
Pasqyra klinike:

Sëmundja lokalizohet në skajin e lirë (Margo liberi) anash thonit, me ngjyrë të bardhë ose të verdhë, pa shkëlqim që shkon duke u zgjeruar kah baza e thonit.

Ndryshimet perzistojnë me vite dhe shkon deri në hiperkeratozë subunguale që biejnë te trashja dhe ngritja e pllakës së thonit dhe destruksioni i tij.
 

Diagnoza diferenciale: Psoriaza, onihiomikoza e shkaktuar nga kandida, onhiodistrofia, lichen ruber.
 
Mjekimi: 
Mjekimi i përgjithshëm: antimikotik oral Griseofulvina N (disa javë-muaj), mjete që përmirsojnë qarkullimin periferik të gjakut.
 
Mjekimi lokal: ablacion i thonit, antimikotik, soda bikarbone, tretje e jodit.
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi, shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm, nenkuptimi, eshte,quajme, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi , semundja, trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia, diagnoza,diagnoza diferenciale, diagnoz,klinika, dermatologji,dermatologjia, mjekesi, mjekim, sherimi,te dhena,mikoza e thonjve,mikozat e thonjve,mikoze ne thua,mikoze ne thonj,mikozat ne thonje,mikoza ne thonje

Mikoza e dorës

Sinonimet: Trichophytia manus, eczema mycoticum palmare.

Përkufizimi: Tinea manus është sëmundje mikotike lëkurore e pëllëmbës së duarve dhe veçanërisht e gishtrinjve.

Etiopatogjeneza: Shkaktar të sëmundjes janë: Tr.mentogrophytes, Tr.rubra, candida albicans, si faktorë favorizues janë nxehtësia, djersitja, lagështia.
 

Pasqyra klinike: Sëmundja lokalizohet në pëllëmbën e dorës, në gishtrinj; shfaqet skuqje, deskuamim, macerim, erozione interdigitale të përcjellura me kruarje.

Te format ku bashkëngjitet infeksioni sekondar kemi shfaqjen e edemave, vezikulave, impetigizim, ragada dhe hiperkeratozë të përcjellura me dhembje.

 

Diagnoza diferenciale: Eczema thyloticum, psoriasis palmaris.
 

Mjekimi:  

Mjekimi i përgjithshëm: menjanohen faktorët favorizues të sëmundjes, masat profilaktike për menjanimin e recidivave dhe infeksioneve sekondare, Griseofulvina, Antibiotikë, Vitamina, Antihistaminikë.
 

Mjekimi lokal: kompresa dezinfektuese: 3% sol ac.boric, Rivanol sol 1%­o, hipermangan tretje,sol castellani, yndyra kortizonike, yndyra antibiotike,yndyra fungicide. 

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi, shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm, nenkuptimi, eshte,quajme, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi , semundja, trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia, diagnoza,diagnoza diferenciale, diagnoz,klinika, dermatologji,dermatologjia, mjekesi, mjekim, sherimi,te dhena,mikoza e dores,mikoze e dores,mikoze ne dore,mikoze ne duar,tinea manus,tine ne manus,tinea ne manus

 

Mikoza e këmbëve

Sinonimet: Tinea pedis, Eczema mycoticum palmare.
 
Përkufizimi: Mikoza e këmbëve është sëmundje mikotike lëkurore e shputave, e pjesës dorzale të këmbës dhe e hapësirave ndërmjet gjishtrinjve, që i takon meshkujt (sportistët).
 
Etiopataogjeneza: Shkaktar janë: Tr.mentogrophytes var. interdigitale. 
Epidermophyton floccosum, candida albicans ; faktorë favorizues janë edhe djersitja, lagështia, nxehtësia,
 
Pasqyra klinike: Lokalizimi i sëmundjes është interdigital, ku mund të përfshihen edhe thonjtë. Sëmundja fillon me një eritemë, macerim, deskuamim,me erozione (interdigitale) të përcjellura me kruarje.
Shpesh mund të shfaqen edeme, vezikula, inpetiginizim, ragada, skuama, hiperkeratinizim të përcjellura me dhembje.
 
Diagnoza diferenciale: Dermatiti intertriginoz, piodermitë, psoriaza plantare, dishidroza, neurodermiti, etj.
 
Mjekimi: 
Mjekimi i përgjithshëm: menjanohen faktorët favorizues,sipas nevojës Griseofulvin, Antibiotikë, vitamina, antihistaminikë.
Mjekimi lokal: mjete indiferente (te gjendjet akute dhe inflamatore), kompresa dezinfektuese: 3% sol ac.boric, Rivanol sol 1%­o, hipermangan tretje, sol castellani, yndyra kortizonike, yndyra antibiotike, fungicid. 
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi, shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm, nenkuptimi, eshte,quajme, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi , semundja, trajtimi,sherimi,mjekimi, pasyra klinike,mjekimi lokal,mjekimi i pergjitshem,terapia, diagnoza,diagnoza diferenciale, diagnoz,klinika, dermatologji,dermatologjia, mjekesi, mjekim, sherimi,te dhena,mikoza e kembeve,mikoze ne kembe,mikoza ne kembe,myshqe ne kembe,tinea pedis,Eczema mycoticum palmare,DERMATOPHYTIA PEDIS,mikoza pedis,mikoza e kembve,mikoza e kembeve

Çka është parimi ?

1. Përfundim i përgjithshëm që del nga njohja e botës dhe që vihet në themel të një teorie, të një shkence a të një botëkuptimi; një nga tezat themelore, mbi të cilat ngrihet e shtjellohet dija e teoria në një fushë. Parim themelor (bazë). Parimet e përgjithshme. Parimet e marksizmit. Parimi i socializmit: secili sipas aftësie, secilit sipas punës. Parimet e fizikës (e mekanikës). Parimi i ruajtjes së energjisë.
 
2. Vijë a rregull e përcaktuar sipas një botëkuptimi, që shërben si udhëheqje për veprimtarinë në një fushë politike e shoqërore; tezë themelore, pikëpamje a bindje e thellë, së cilës i përmbahet dikush në veprimtarinë e në qëndrimet e veta. Parim i drejtë (i gabuar). Parime të shëndosha. Parimi i mbështetjes në forcat e veta. Parimi i partishmërisë proletare. Parimet e politikës së jashtme. Parimet e moralit komunist. Njeri me (pa) parime. Mungesë parimesh. Ndjek një parim. E ka (e ka vënë) si parim. U përmbahet parimeve. Nuk i shkel parimet. Nuk bën tregti me parimet. Nuk luan nga parimet.
 
3. Rregull themelor a ide drejtuese, sipas së cilës ndërtohet diçka. Parimi fonetik (morfologjik). gjuh. Parimi i ndërtimit të një makine.
 
* Në parim
a) në çështjet kryesore a themelore, në thelb; nga ana parimore, parimisht;
b) nga ana teorike, teorikisht.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,parim,parimi,parimet,parimi

Çka është Shpresa ?

1. Besimi që kemi se do të na plotësohet një dëshirë, një qëllim a një synim; qëndrimi në pritje me një besim të tillë; ndjenja që kemi kur e shohim si të mundshme përmbushjen e një dëshire a arritjen e një qëllimi. Shpresa të mëdha (të pakta, të kota). Shpresa e fundit. Shpresat e popullit. Me shpresë se … duke shpresuar se … Pa
shpresë shpëtimi. Një rreze (një shkëndijë, një fije) shprese. Gjendje pa shpresë. Shpreh (shfaq) shpresën se. . . Na mbushi me shpresë. U ngjalli (u dha) shpresa të reja. Kam (nuk kam) shpresë. E humbi (e hoqi) shpresën nuk shpreson më. Mbaj shpresë shpresoj. Var (mbështet) shpresën (shpresat) te dikush a te diçka shpresoj vetëm te dikush a te diçka për të arritur atë që dëshiroj. E preu shpresën nuk ka më shpresë, nuk shpreson më. Ia preu shpresat nuk e la më të shpresojë te dikush a për diçka. Më mban shpresa se … shpresoj. Rronte (mbahej, mbante veten) me shpresë (me shpresa) shpresonte më kot për një kohë të gjatë. Ia shoi (ia varrosi, ia ftohu) shpresat. E mbajti me shpresa. Nuk iu përgjigj shpresave tona nuk bëri atë që pritnim.
 
2. Njeriu a sendi tek i cili shpresojmë; njeri a grup njerëzish me veti, aftësi e mundësi të veçanta, prej të cilit pritet shumë a gjithçka në të ardhmen; besimi që kemi te dikush dhe dëshira e madhe që ky ta përligjë atë. Shpresa e prindërve (e familjes). Rinia është shpresa e atdheut.
* Jep shpresë premton se do të ecë përpara, se do të bëhet një njeri me vlerë në këtë ose në atë fushë. E gënjen shpresa shpreson më kot se…

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,shpresa,shprese,shpresat,shpres

Çka është qëllimi ?

1. Ajo që kërkojmë të arrijmë, gjëja drejt së cilës synojmë, pika tek e cila përpiqemi të vemi; synim. Qëllimi kryesor (i parë). Qëllimi i udhëtimit (i ekspeditës). Qëllimi i jetës. Qëllimi i mësimit. Qëllim në vetvete diçka që nuk shërben si mjet për të arritur një synimi por që mbyllet në vetvete. Rrethanori i qëllimit. gjuh. Me të vetmin qëllim. Ka si qëllim. Ia arriti qëllimit. Punojnë për një qëllim. Ndjek një qëllim. Kjo ka si qëllim. Ia vë vetes si qëllim. Endet pa ndonjë qëllim.
 
2. Mendimi ose dëshira që kemi në kokë për të bërë diçka, plani ose ideja që kemi menduar a përgatitur për të arritur diçka. Qëllime fisnike. Me qëllime të mira (të këqija). Për qëllime paqësore. Për qëllime ushtarake (strategjike). I fsheh qëllimet. Ia kuptoi (ia zbuloi) qëllimet dikujt. 

 
3. Mendim i fshehtë që ka në kokë dikush për të bërë diçka (zakonisht të keqe a të dëmshme), paramendim (zakonisht keqdashës). Plagosje me qëllim. E bëri me (pa) qëllim. Ia tha me qëllim. E la me qëllim.
* Me qëllim që… për të …, që …
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,qellimi,qellim,qellim

Çka është Medhheb ?

Medhheb: (arab.) – Shkolla jur­i­dike islame. 
Ekzistojnë katër shk­olla sunite të gjitha pranu­a­ra: hanefite, malikite, shafiite dhe hanbelite. 
Shqiptarët dhe my­slimanët e Ballkanit i për­ka­sin medhhebitt hanefi.
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,Medhheb,medhebet,

Çka është Medrese ?

Medrese: (arab.) – Institucion edukativo-arsimor ku mësohen shkencat islame. 
Shkollë e me­s­me dhe e lartë islame, në të ci­l­ën përgatiten imamët e ar­dh­shëm, hatibët dhe mualimët (mësuesit). 
Edhe sot, në trojet shqiptare, shkollat fetare islame njihen me këtë emër.
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,medrese,medreseja,medresja,medresa

Çka është Medina ?

Medina: (arab.) – Qytet në Ar­a­binë e sotme Saudite, në të cilin Muhamedi a.s. ka gjetur stre­him pas dëbimit të tij nga Me­ka; qyteti në të cilin ka vd­ekur dhe është varrosur Muha­medi a.s.; qyteti në të cilin gje­ndet xhamia e Pejgamberit a.s.; qyt­eti i Pejgamberit të Allah­ut”.
Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme,kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,medina,Medina,qyteti Medina,medine