Home » Ligjërata e drejtë dhe shembuj

Ligjërata e drejtë dhe shembuj


Ligjëratë e drejtë janë fjalët tona ose një tjetri riprodhuara me përpikmëri nga një person tjetër:

Abdyl Frashëri ka thënë: “ bashkohemi një besë gjithë shqiptarët.”

• Ligjërata e drejtë mund jetë një fjali e thjeshtë a e përbërë ose një thënie prej disa fjalish.

Ligjërata e drejtë shpesh paraprihet nga fjalët e autorit:

Skënderbeu tha: “Lajmëroni fitoren dhe ndizni zjarret t’i bëhet dritë popullit.”

• Fjalë e autorit përmbajnë folje si: tha, thirri, pyeti, u përgjegj, u nxeh etj. Ato mund qëndrojnë para, mes ose fund ligjëratës drejtë.

folur ligjërata e drejtë veçohet nga fjalët e autorit me anë pauzës. Fjalët e riprodhuara shqiptohen me tonin e natyrshëm bisedës.

shkruar ligjërata e drejtë dallohet me anë shenjave pikësimit. Kur ligjërata e drejtë qëndron pas fjalëve autorit, para saj vihen dy pika, fjala e parë e ligjëratës drejtë fillon me shkronjë madhe. Ligjërata e drejtë vihet midis thonjëzash:

Populli thotë: “ mirë një vezë sot se një pulë mot.”

Kur ligjërata e drejtë qëndron para fjalëve autorit, pas saj vihet presje dhe vizë, fjalët e autorit fillojnë me shkronjë vogël:

mirë një vezë sot se një pulë mot”, – thotë populli.

qoftë se ligjërata e drejtë është fjali

pyetëse ose nxitëse, fund saj vihet

pikëpyetje ose pikëçuditje dhe vizë:

Sa u lodha sot!” – tha Blerta.

Kur do shkojmë?” – pyeti Zana.

Kur fjalët e autorit futen mes ligjëratës drejtë përdoren këto shenja pikësimi:

Kur ligjërata e drejtë është një fjali e thjeshtë ose e përbërë, para dhe pas fjalëve autorit vihet presje dhe vizë;
 

qoftë se pjesa e dytë është një fjali tjetër, atëherë pas fjalëve autorit vihet pikë dhe vizë;

qoftë se pjesa e parë e ligjëratës drejtë është fjali pyetëse ose nxitëse, ajo mbaron me pikëpyetje ose pikëçuditje.

Para fjalëve autorit vihet vizë, pas tyre pikë dhe vizë. 

cka eshte ligjerata e drejte,ceshte ligjerata e drejte,cfare eshte ligjerata e drejte,ligjerata e drejte shembuj,ligjerate e drejte shembuj,shembuj nga ligjerata e drejte,ligjerate e drejte shembuj 
Reklama